Inspirerende excursie naar NP Meinweg

May 2, 2023

PresentatieMet een ruimhartige ontvangst in het golfrestaurant De Herkenbosche, gelegen te midden van de mooi ingerichte golfbaan, werden de leden van de coöperatie verrast op een uitgebreide lunch. Veel gelegenheid tot kennismaken was er met allerlei betrokkenen uit NP Meinweg, NP Maasduinen, met kwartiermakers, rentmeesters, agrariërs, wethouder Roermond en ecologische specialisten die het gebied tot in het naadje kennen.

De informatie stroom van al deze kennishouders was enorm, Rentmeester van Soest die al jaren een stuk van de particuliere Meinweg beheert, gaf een uitgebreide kenschets van de Meinweg, geschiedenis, filosofie en continuïteit van beheer, financieringskwesties en activiteiten. Ook de grote uitdagingen kwamen aan bod, zoals communicatiestrategie, verbinding stad-land, grensoverschrijding en inzet vrijwilligers. Dit gaf voor de coöperatie goed inzicht in een langjarige aanpak met een rentmeesterkantoor met een deskundige raad van advies.

Het veel jongere gebiedsinitiatief van Roermond-Oost, waarbij belang van lokaal bottum up benadering werd besproken, gebruik van LESA, de landschap ecologische systeemanalyse en ook vraag en aanbod van gronden de revue passeerden, als onderdeel van een brede activiteitenagenda. Inspirerend voor aanpak binnen de coöperatie.

In de discussie werd belang van een grotere ruimtelijke samenhang van NP’s en lokale gebiedswaarden, ook grensoverschrijdend aangetikt.

Jan Oosterman, kwartiermaker Meinweg gaf een prachtig beeld van de hobbels waar een transitieproces Nationale Parken tegenaan loopt en de noodzaak van een ruime visie op de toekomst bijvoorbeeld over een aaneengesloten groot areaal van 1800 ha naar 17.000 ha. Goed verbonden met de bij het gebied betrokken mensen van allerlei slag, goed gefundeerde visie, structurele financiering, goede organisatiestructuur, richten op beleving door recreant en blijven vertellen van een goed verhaal met brede communicatie zijn succesfactoren. De discussie gaf veel input met kennishouders die de lange lijn van strategieën, plannen en belangrijke denklijnen uit het verleden inbrachten.

Rik van Meel, kwartiermaker Maasduinen gaf kort aan dat heel veel goede onderbouwing beschikbaar is als visiekaart, ambitiedocumenten en goed kaartmateriaal, die helpen om transitie naar regionaal park Maasduinen vorm te geven. Het rapport BIO-Plan Maasduinen is goede basis nieuwe planvorming.

IMG_7929De excursie met de 3 busjes Geluksexpress door de Meinweg was een kort rondje door het gedeelte van particulier eigendom, met een geëngageerd verhaal van de rentmeester over de werkpraktijk van schapenbeheer onder de rook van Rockwool, over inzet vrijwilligers en bereikte resultaten beheer. Jan Hermans liet de Liggende Vleugeltjesbloem zien als doelsoort die nog aanwezig is.

De excursie liet goed de spagaat zien waarin zorgvuldig willen beheren van hoge biodiversiteitswaarden aan de randen van een NP, botst met de dominante schadelijke milieu-invloeden en verdroging. Ook liet het zien aan de coöperatie hoe belangrijk lobby en communicatie is voor langjarige financiële veiligheid.

Madeleine van Mansfeld

IMG_7927

Nieuwsarchief

Geslaagde eerste editie Maasduinen ‘t land op!

Nov 12, 2023

Vrijdag 3 november staken vijf inwoners van De Maasduinen hun handen uit de mouwen op het land van aspergekwekerij Ingenbleek. “Een intensief werkje, maar de gezelligheid maakte alles goed”, aldus initiatiefneemster Linette Mak.

Maasduinen 't land op!

Nov 8, 2023

Na een zeer geslaagde eerste editie is het tijd voor de volgende Maasduinen ’t land op! Op zaterdag 9 december 2023 stropen inwoners uit De Maasduinen hun mouwen op. Samen helpen zij boeren & tuinders in De Maasduinen met meer natuur op hun land.

Maasduinen 't land op bij aspergekwekerij Ingenbleek op vrijdag 3 november

Oct 25, 2023

Op vrijdag 3 november van 9 tot 13u gaan we bij aspergeteler Rob Ingenbleek aan de slag voor meer natuur op en rond zijn agrarisch bedrijf in Siebengewald.

Persbericht – Bosrevitalisering in de Maasduinen

Oct 17, 2023

Vanaf oktober 2023 voert Bosgroep Zuid Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer voor verschillende boseigenaren werkzaamheden uit in de Maasduinen, nabij Afferden. De werkzaamheden zijn gericht op het verbinden van terreinen en het verbeteren van groeiomstandigheden van bestaande en nieuwe bomen en struiken in het gebied. Zo wordt de weerbaarheid van het bos versterkt en de belevingswaarde en diversiteit voor bezoekers van het gebied verhoogd.

Herintroductie van Jeneverbessen in Nationaal Park De Meinweg

Jun 11, 2023

De jeneverbes is een belangrijke plant binnen de Coöperatie van Particuliere Grondeigenaren in Nationaal Park De Maasduinen. Zo is ze het symbool van onze club, en proberen we haar ook te herintroduceren in De Maasduinen via onze leden en natuurlijke partners van de coöperatie. Jaarlijks nemen we stekjes af van moederplanten, laten we ze opkweken bij een teler, en planten we ze tijdens een heuse Jenever Plantdag uit op bijzondere plekken in De Maasduinen. Vorig jaar bijvoorbeeld ism Staatsbosbeheer in het S-ven in Afferden. En dit jaar gaan we dat doen ism Museum Orientalis in het noordelijk deel van De Maasduinen. In de afgelopen jaren zijn er al een aantal geslaagde herintroducties op terreinen van particulieren gerealiseerd. Ook in Nationaal Park De Meinweg wordt gewerkt aan herintroductie van jeneverbessen.

Inspirerende excursie naar NP Meinweg

May 2, 2023

"Food for Thought" voor de coöperatie; een verslag van Madeleine van Mansfeld.

Ecologische Autoriteit: NP Maasduinen in slechte staat, meer informatie nodig van provincie

Apr 1, 2023

De Ecologische Autoriteit heeft onderzoek gedaan naar de staat van het Natura 2000-gebied Maasduinen. Conclusie is dat de natuurkwaliteit achteruit gaat, en ook dat er op systeem-niveau onvoldoende duidelijkheid is om tot een goed plan van aanpak te kunnen komen.

Gratis lezing: Welke Impact heeft stikstof op de Maasduinen?

Sep 26, 2022

Dr. Martin Scholten (Wageningen Universiteit) geeft antwoord op de vraag: "Welke impact heeft stikstof op de Maasduinen?" Kom naar deze lezing in De Alverman in Afferden op woensdag 28 september 2022 van 19:30 tot 21:30. Graag aanmelden via gjjbontemps@hotmail[punt]com.

De huifkartocht van zaterdag 10 september 2022

Sep 14, 2022

Op 10 september 2022 hebben we een mooie huifkartocht rond het Reindersmeer gemaakt. Lees hier een kort verslag met wat foto's.

Boswachtersblog over jeneverbessen

Mar 29, 2022

Op het Boswachtersblog is een artikel verschenen over de jeneverbessen die we recent met Staatsbosbeheer hebben aangeplant.

"Begin maart heeft de Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen samen met Staatsbosbeheer 73 jeneverbessen geplant op de oevers van het Esven. De oevers zijn twee jaar terug geheel vrij gemaakt van grove dennen. Deze waren daar spontaan opgekomen en stonden heidevorming in de weg. Nu de dennen weg zijn is dit een mooie locatie om de jeneverbessen te planten."

Lees het hele artikel op het Boswachtersblog.

Cookies & Privacy
Terug naar boven